Nutrició

La Clara Estrany Alsina, Graduada en Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, també ha Cursat el postgrau de trastorns de la conducta alimentària per la mateixa Universitat.

Experiència en elaborar menús per a hospitals i escoles, però sobretot en confeccionar dietes personalitzades: patologies (obesitat, hipertensió, colesterol, restrenyiment, diabetis, anèmia, àcid úric, còlon irritable, càncer...), augment de pes, intoleràncies i al·lèrgies alimentaries, nutrició esportiva, nutrició infantil i altres etapes de la vida (embaràs, lactància, menopausa, vellesa...)

La figura dels especialistes en Nutrició humana i dietètica ha de ser la de coordinadors i educadors de la població en un tema tan bàsic com l'alimentació. La persona no s'ha d'adaptar a la dieta, sinó la dieta a la persona. Per això és necessària la intervenció d'un professional titulat.

Quan parlem de Nutrició ens referim a totes les substàncies que han de ser aportades pels aliments per tal de cobrir les necessitats bàsiques de l'ésser humà segons les seves característiques personals, activitat física i estat de salut. Per això és molt important durant la primera visita, realitzar una entrevista nutricional completa i seguidament fer l'estudi.